Nieuwsblog


Onze werkgroep Bouwhistorie doet onderzoek naar interessante aspecten van panden in de binnenstad (niet-monumenten). Lees meer over bouwhistorie
In deze bouwhistorische nieuwsblog willen wij u een aantal panden laten zien die onderzocht zijn – met speciale belangstelling voor ‘de krenten in de pap’. De blog zal regelmatig worden ververst naarmate onderzoeksresultaten van de werkgroep beschikbaar komen. 
Wilt u meer weten? Wilt u het onderzoeksrapport inzien (kan alleen met toestemming van de bewoner(s) Reageer dan via het het contactformulier


 Nieuwbrug 18

De Nieuwbrug vormt de verbinding tussen Wijnstraat en Voorstraat en de scheiding tussen de Wijnhaven en de Voorstraatshaven. 

Het huis Nieuwbrug 18 stond lange tijd naast het grote beroemde huis De Kroon van Denemarken. Dat huis is rond 1850 gesloopt met de bedoeling.....         Lees  Nieuwbrug 18 meer.....

 Nieuwe Haven 26

In dit monument kreeg de werkgroep, in afwachting van de restauratie na aankoop door een particuliere eigenaar, de gelegenheid nader bouwhistorisch onderzoek te doen. Het huis was gestript van alle bovenliggende lagen: gipsplaten, voorzetwanden, verlaagde systeemplafonds e.d., waardoor de basisgegevens van het huis in het zicht kwamen. Lees meer. Nieuwe Haven 26

Knolhaven 38-39 / Varkenmarkt 83

Op de plaats van de Knolhaven bevond zich, voor de aanleg van de Nieuwe Haven in 1410, de stadsmuur. Na de afbraak van de muur ontstond in het gebied erachter, tot aan de Groenmarkt, bierbrouwerij 'In den Slotel', later Bierbrouwerij 'De Sleutel'. Het complex, dat doorliep tot de Varkenmarkt, omvatte een groot aantal gebouwen, waarvan het woonhuis, de Dordtse trapgevel op Groenmarkt 105 en de mouterij op het binnenterrein, nog bestaan. Lees meer.  


  

Haringstraat 6 

De smalle Haringstraat - in de Middeleeuwen bekend als de Pikkelstraat - loopt van de Voorstraat naar de Lange Breestraat parallel met de Grote Spuistraat. De straatnamen lijken terug te gaan op een huis dat achtereenvolgens genoemd wordt: de Haring, de Gulden Haring, de Gekroonde Pikkelharing, de Drie Haringen of de Kroon.          

Lees meerVoorstraat 289

 De bewonersgeschiedenis, getraceerd vanaf de late 18 de eeuw, meldt tot 1827 bewoning door de familie Giltay, een bekende naam in Dordt. Midden 19 de eeuw is het pand in eigendom bij Arie Klovert en Maria Degens, die er rond 1867 een garen- en bandwinkeltje drijven. Lees meer.

Kolfstraat 4

De aanvankelijk smalle Kolfstraat is één van de oudste zijstraten van de Voorstraat. De naam verwijst naar herberg de Colff, met aangrenzende kolfbaan die in de 16 de eeuw achter het hoekhuis te vinden was. Lees meer.


 

 

Keizershof 38/hoek Kleine Kalkstraat

Keizershof 38/hoek Kleine Kalkstraat

Nu een strak wit gepleisterd pand met een opvallend aantal garage-ingangen. In 1794, maar wellicht al veel eerder ( de Kalkhaven werd in 1656 aangelegd met omliggende huizen en pakhuizen) een eenvoudig hoekpand met daarachter, in de Kleine Kalkstraat, een pakhuis met twee korenzolders. Lees meer.

 

Configureer deze downloadwidget

Configureer deze downloadwidget

Configureer deze downloadwidget

Configureer deze downloadwidget